Wiyóhiyaŋpata (The East)

(Chase Warren) Akíčhita Háŋska, Íŋyaŋ Woslál Háŋ (Fort Yates, Standing Rock, [North Dakota])   Wiyóhiyaŋpata (The East) Theúŋkičhiȟila kta iwáhouŋkičhiye. (You and I promised to love each other) Ačhíyuštaŋ wakápiŋ. (I dreaded abandoning you) Wičhóthitaŋhaŋ wiyóhiŋyaŋpata iyáyemayakhiye. (You made me … Continue reading